Aanvraag kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal vanaf 1 november mogelijk

18 juli 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

Vanaf 1 november kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst indien zij gebruik maken van de peuterspeelzaal. Zij ontvangen dan vanaf 1 januari een toeslag. De ouders hebben een LRKP-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) nodig om die toeslag aan te vragen. Dit nummer wordt op 1 november beschikbaar.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft alle peuterspeelzalen afgelopen week hierover op de hoogte gesteld. Ouders moeten de aanvraag voor 15 november versturen om in december toeslag te krijgen voor de maand januari. Doen zij dit na deze datum, dan komt de toeslag een maand later en met terugwerkende kracht.

Vanaf januari 2018 gaan voor peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen gelden als de kinderopvang.