Een IKC? Wat is dat nu?

18 augustus 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

Wat is nu een IKC? In dit weliswaar wat oudere filmpje wordt kort en bondig uitgelegd wat het is. In een Integraal kindercentrum heeft iedereen dezelfde kijk op hoe een kind van 0 tot 12 jaar zich ontwikkelt en leert.

Een IKC?

Leerkrachten, pedagogen, pedagogische medewerker en vakkrachten werken in een IKC samen in één team. Hierdoor leert men elkaar echt kennen waardoor men beter gaat samenwerken. Een Integraal Kindercentrum heeft flexibele tijden en is desgewenst 52 weken per jaar geopend. Op 1 plek vind je hier:

  • Peuterspeelzaal
  • Kinderopvang
  • BSO
  • Basisschool

Hierdoor hoeven kinderen op een dag niet van plek te wisselen. Waardoor rust ontstaat in de dagindeling van de kinderen. Het heeft één leiding, één visie, meerdere multifunctionele gebouwen en/of ruimtes. Voor ouders is ook maar één aanspreekpunt. Dit leidt tot duidelijkheid. Marketing Opvang & Onderwijs heeft voor dit proces:

  • een goed platform
  • koppelingen met de schoolpraat app
  • combineren van opvangvormen
  • combineren locaties.

Al met al geeft dit filmpje een korte en heldere uitleg over de betekenis van een Kindercentrum.