Kinderopvangtoeslag: veranderingen in 2018

6 september 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

De Kinderopvangtoeslag wordt tot 2018 berekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Deze toeslag kunt u onder andere berekenen met behulp van onze rekentool. Hierdoor wordt duidelijk waar ouders recht op hebben.

Per 2018 gaat weliswaar de berekening niet veranderen. Hier kunt u nog steeds onze rekentool voor gebruiken. Sterker nog voor kinderopvangorganisaties wordt dit alleen maar belangrijker. De rekentool leidt bewezen tot meer rondleidingen. Maar wat verder nog belangrijk is dat gaat veranderen hoe de aanvraag plaatsvindt. De kinderopvang instelling gaat namelijk de kinderopvangtoeslag aanvragen bij DUO. DUO is de instantie die ook de studiefinanciering regelt. De betaling van de toeslag wordt voortaan dan direct aan de kinderopvang betaald. Dit betekent dat kinderopvang organisaties nog duidelijker zullen moeten communiceren wat nu eigenlijk de toeslag is die ouders ontvangen, deze zien de ouders namelijk niet meer terug op hun bankrekening. Wat wel een voordeel is dat ouders zelf alleen nog het nettodeel hoeven over te maken. Inzicht voor ouders blijft echter cruciaal voor het kunnen maken van een goede afweging.

Kinderopvangtoeslag: de rekentool kan helpen bij de verduidelijking.

De rekentool kan daar nadrukkelijk bij helpen. Overigens is al wel duidelijk dat het niet per 1 januari gaat veranderen, het kan in de loop van het jaar worden, maar ook in 2019. Lastig voor kinderopvangorganisaties. Het proces verandert en ook de communicatie naar de ouders toe, zal goed doordacht moeten worden. Anders geeft een verandering altijd weer een hoop onrust.