Leerkracht en lichaamstaal

29 augustus 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

Zoals bij alle mensen is de houding van de leerkracht en lichaamstaal cruciaal voor het effect dat de leerkracht heeft op zijn of haar klas. Wat voor de leerkracht en lichaamstaal geldt, geldt natuurlijk ook voor de lichaamstaal van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Pedagogische medewerkers in de kinderopvang kunnen ook zeker hun voordeel opdoen met dit filmpje over leerkracht en lichaamstaal. Zeker als je bedenkt dat door onder andere het IKC-concept, maar ook door nauwere samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen, scheidslijnen steeds meer vervagen.

Leerkrachten zich op verschillende manieren met non-verbale communicatie. Ze moeten lichaamstaal van kinderen kunnen waarnemen, interpreteren en herkennen. Vervolgens moeten ze daar adequaat op reageren. Zo krijgen ze een beeld van de sociale interactie tussen de kinderen. Ze moeten ook letten op hun eigen lichaamshouding en presentatie. Dit laatste bepaalt de manier waarop ze de kinderen benaderen en behandelen. Een leerkracht of een pedagogisch medewerker zal zelf zijn eigen stijl moeten ontdekken:

  • Formeel;
  • Losjes

De manier waarop kinderen jou tegemoet treden, wordt daardoor bepaald.

Leerzaam filmpje voor leerkracht en pedagogisch medewerker!

Al met al een zeer leerzaam filmpje over de leerkracht en lichaamstaal, zowel voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en IKC, als leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs.