Pedagogische medewerkers over de kinderopvang in 2032

30 augustus 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

In dit filmpje vertellen pedagogische medewerkers over de kinderopvang in 2032. Een pedagogische medewerker van onder andere UN1EK geeft haar gefundeerde mening. Meerdere interessante zaken worden besproken. In de toekomst zal in de opleiding meer aandacht aan bepaalde zaken geschonken moeten worden. Onder andere aan het in staat zijn om zaken tijdig te signaleren. Verder zeggen pedagogische medewerkers over de kinderopvang in 2032 dat technologie steeds belangrijker wordt. Ook wordt genoemd als ontwikkeling naar de toekomst toe:

  • Meer video’s
  • Open communicatie via de diverse kanalen
  • Meer overleggen kijkend naar de individuele ontwikkeling van het kind.

Het werk verandert!

Het werk zal ook veranderen. Onder andere aandacht voor communicatie en sociale interactie met en tussen de kinderen is belangrijk! Dit zal steeds belangrijker zijn voor hun ontwikkeling en zal zeker de nodige aandacht vragen. Aangezien kinderen vandaag de dag eigenlijk volledig opgroeien met het gebruiken van:

  • tablets;
  • mobiele telefoons;
  • social media;
  • en de aanwezigheid van andere technologie.

Angela van UN1EK zegt hierover: we doen wel spelletjes met de computer, maar het blijft belangrijk dat we ook bordspelletjes doen en dingen samen doen. Ook de ontwikkeling van het IKC zal hierin een rol spelen.

Een mooi en interessant filmpje! De mening van pedagogische medewerkers over de kinderopvang in 2032 wordt mooi naar voren gebracht.