Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven

10 oktober 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Heeft uw organisatie één of meerdere peuterspeelzalen? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Misschien hebben uw klanten straks recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderopvang.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dienen ouders aan een aantal voorwaarden te voldoen, bijvoorbeeld:

  • De ouder(s) werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus;
  • De ouder(s) betalen zelf een deel van de kosten van de kinderopvang;
  • Het kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang;

Voldoen zij aan alle regels, dan kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd via de website toeslagen.nl. Voldoen zij niet aan alle regels, dan kunt u via het kinderdagverblijf of bij de gemeente vragen naar de mogelijkheden voor een bijdrage van de gemeente.

Wanneer kan de kinderopvangtoeslag aangevraagd worden?

Als uw peuterspeelzaal op 1 januari 2018 een kinderdagverblijf wordt, dan kunnen ouders vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen. Zij dienen dit te doen vóór 1 mei 2018, anders lopen ouders een deel van de toeslag mis.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgen ouders?

Als ouders de toeslag vóór 15 november 2017 aanvragen, zien zij vanaf 9 december op toeslagen.nl hoeveel kinderopvangtoeslag zij ontvangen vanaf januari 2018.

Wilt u de kinderopvangtoeslag via uw eigen website door ouders laten berekenen?

Dat kan! Marketing Opvang & Onderwijs heeft een rekenmodule ontwikkeld die ouders inzicht geeft in de kosten van kinderopvang bij uw organisatie. In twee eenvoudige stappen krijgen ouders te zien of zij in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en hoeveel zij zelf moeten bijbetalen aan de opvang van hun kind of kinderen. Vervolgens kunnen ouders deze berekening naar u doorsturen en legt u direct contact met deze potentiële nieuwe klanten.

Bekijk de demo of neem contact met ons op over de mogelijkheden van de rekenmodule voor uw organisatie