De wachtlijst is terug in de kinderopvang

6 juli 2017
Marketing Opvang & Onderwijs

Ouders die een plek zoeken in de kinderopvang krijgen op sommige plekken voor het eerst weer te maken met wachtlijsten. Dat geldt voor grote gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Den Haag, maar ook voor steden buiten de randstad als Groningen en Nijmegen. 

Ouders in die steden moeten volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en ouderorganisatie BOINK vaker dan voorheen wachten op een plekje voor de populaire maandag, dinsdag en donderdag. Monique Wittebol (bestuurslid BMK): ,,Op woensdag en vrijdag is in de steden meestal nog wél plaats. Daar is minder vraag naar, omdat veel ouders dan zelf vaak vrij zijn.’’

De drukte heeft volgens Gjalt Jellesma (voorzitter BOINK) allereerst te maken met het economisch herstel. ,,In de crisisjaren zagen steeds meer ouders zich gedwongen gebruik te maken van ‘informele opvang’: opa’s en oma’s, buurvrouwen en andere ouders. Nu durven vooral de ouders met een iets hoger inkomen wel weer een contract met de kinderopvang aan.’’

Dat de overheid weer meer bijlegt, maakt ook veel verschil. Jellesma: ,,Laagopgeleide ouders zijn in de periode 2010-2014 massaal afgehaakt omdat ze steeds minder toeslag kregen. Ook veel midden- en hogere inkomens zagen het niet meer zitten, toen de werkgeversbijdrage werd afgeschaft, Toen werd het voor bijna iedereen stukken duurder.’’

Nieuw kabinet

BMK en BOINK hopen dat het nieuwe kabinet voor meer vastigheid zorgt. Wittebol: ,,Ouders willen, nu het beter gaat met de economie, graag weer gebruik van de kinderopvang maken maar blijven huiverig over de rijksbijdrage. Ze vragen zich af of de kosten volgend jaar wel hetzelfde zullen zijn.’’

Volgens Jellesma heeft het ‘jojo-beleid’ van de overheid er het afgelopen decennium flink ingehakt. ,,Ouders durven er niet vaak niet meer op te vertrouwen dat ze een deel terugkrijgen. Dat vertrouwen zou er wel moeten zijn.’’

Bron: AD