Locatiegegevens te vinden in Google!

Wist u dat u de belangrijkste locatiegegevens van uw opvanglocaties ook kunt weergeven in Google? Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • openingstijden;
  • contactgegevens;
  • foto’s
  • de locatie op de kaart.

De locatiegegevens direct op Google te vinden!

Ouders die in Google zoeken naar een opvanglocatie van hun kind zien direct de belangrijkste gegevens en foto’s van uw locatie en hebben de mogelijkheid om direct contact met u op te nemen, zonder dat ze daarvoor uw website hoeven te bezoeken. Directer in contact komen van ouders met uw kinderopvang is vrijwel niet mogelijk!

Indien u zelf niet weet hoe u deze gegevens kunt aanleveren bij Google dan kan Marketing Opvang & Onderwijs dit voor u doen. Wij doen dit snel en daardoor tegen lage kosten.  Neem hiervoor contact met ons op.